Program 3e

"i" = innowacyjność

Innowacyjność produktu potwierdzona została opinią Instytutu Techniki Budowlanej we wrześniu 2012 r.

energooszczędne

w użytkowaniu domu
w procesie produkcji

Suchy dom
Wyłączenie mokrych technik w procesie budowy domów. Składanie na sucho:
- ścian
- stropów
- stropodachów
Uniezależnienie prac budowlanych od pory roku i szerokości geograficznej. Zastosowanie nowatorskiego systemu stropów zaciskowych. Możliwość demontażu elementów budowli bez konieczności zastosowania metody burzenia. Zasada budowania na segmentowej płycie fundamentowej. Możliwość zastosowania wszelkich systemów zagospodarowania energii pozwalających na znaczne oszczędności w eksploatacji budynków.

ekologiczne

nowa generacja
materiału mineralnego

Zastosowany materiał jest naturalną kopaliną*. Wypalanie i ekspandowanie odbywa się w czasie 1-3 sek. Surowce do uzyskania tego produktu znajdują się w wielu miejscach na świecie, między innymi w Europie Środkowej, Południowej oraz Turcji. Parametry materiału:
- termoizolacyjność porównywalna z najlepszymi materiałami izolacyjnymi
- wytrzymałość na temperaturę od -80 st. C do 850 st. C.
Materiał mający zastosowanie w budownictwie i rolnictwie. W procesie wytwarzania elementów systemu HCH pochłaniany jest w pewnych ilościach dwutlenek węgla, co powoduje ograniczenie jego emisji do atmosfery. W procesie wypalania zużywa się o wiele mniej nośników energetycznych, niż przy tradycyjnych ceramikach.

ekonomiczne

korzystne cenowo
i optymalne w eksploatacji

Możliwość obniżenia kosztów jednostkowych o około 30-40% w stosunku do obecnie stosowanych metod budowania, poprzez m.in.:
- krótki czas realizacji całego zadania budowlanego
- prosty montaż ścian, stropów i dachów
- brak odpadów w procesie budowy obiektów
- ograniczenie błędów w procesie budowy 
- bardzo szybkie i bezsprzętowe wykonywanie zaprojektowanych konstrukcji budowlanych
- zmniejszenie nakładów ponoszonych przy pracach wykończeniowych
 

* Perlit. Naturalna gwarancja ciepła. Dziesięć atutów perlitu ekspandowego:

  • Łatwość stosowania - doskonałe wiązanie z wapnem, cementem, piaskiem
  • Świetna termoizolacja
  • Duża lekkość
  • Całkowita niepalność
  • Ognioodporność - klasa odporności ogniowej A1
  • Nieszkodliwość dla środowiska - produkt naturalny, neutralny chemicznie, nie zawiera mikrowłókien, w kontakcie ze skórą nie powoduje podrażnień i uczuleń, nie dymi, nie wytwarza toksycznych gazów nawet w warunkach wysokich temperatur
  • Nietoksyczność - brak substancji organicznych, żrących i trujących soli metali ciężkich, odczyn ph7 (obojętny)
  • Wieloletnia trwałość
  • Wysoka odporność biologiczna - nie ulega rozkładowi biologicznemu, odporny na działanie insektów, pleśni, grzybów
  • Doskonała izolacyjność akustyczna
Oświadczenie firmy HCH