Zapytania ofertowe

IG
HCH
EFRG

22.12.2014

Protokół z wyboru oferty 2

HCH sp. z o.o. zaprosiła do składania ofert na wykonanie...

Zobacz protokół

22.12.2014

Protokół z wyboru oferty 1

HCH sp. z o.o. zaprosiła do składania ofert na wykonanie...

Zobacz protokół

12.11.2014

Oświadczenie

Oświadczamy, że przedłużamy składanie ofert na poniższe działania

Oferty należy składać do 19.12.2014 r., do godz.16.00 w formie pisemnej na adres: HCH Sp. z o.o., ul.Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa

Zobacz oświadczenie

27.11.2014

Zaproszenie do składania ofert zaprojektowania, dostawy i montażu linii produkcyjnej do produkcji elementów ściennych systemu HCH zgodnie z posiadanymi przez zamawiającego zgłoszeniami patentowymi

Zobacz zaproszenie

W powyższym zaproszeniu został podany błędny termin składania ofert 10.12.2013 roku, poprawna data to 10.12.2014 roku. Poniżej sprostowanie

Zobacz sprostowanie

27.11.2014

Zaproszenie do składania ofert wykonania robót i nabycie materiałów budowlanych - wykonanie infrastruktury niezbędnej do uruchomienia produkcji

Zobacz zaproszenie

 


Oświadczenie firmy HCH