IG
HCH
EFRG
Firma HCH oferuje opatentowany system bloczków łączący w sobie najważniejsze cechy, dzięki którym budowanie domu jest ekologiczne, ekonomiczne i energooszczędne. Proces projektowania jest kluczowy, ale to właśnie inwestycja w nowoczesne rozwiązania materiałowe gwarantuje optymalizację kosztów eksploatacji na wiele lat. Poniższe informacje dotyczą możliwości uzyskania dofinansowania na budowę domu energooszczędnego, które mogą Państwo otrzymać, wykorzystując system HCH.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków zobowiązała państwa członkowskie do wprowadzenia zmian, dzięki którym od początku 2021 r. wszystkie nowo powstające obiekty będą zużywały niemal zerową ilość energii. Oznacza to zmianę sposobu wznoszenia budynków w Polsce oraz konieczność stosowania materiałów energooszczędnych. W przyszłości zaowocuje to korzyściami finansowymi dla użytkowników, a także wzrostem świadomości w zakresie budownictwa energooszczędnego. 

Program priorytetowy NFOŚiGW „Domy energooszczędne” będzie pierwszym w Polsce instrumentem wsparcia dla osób planujących inwestycje o niskim zużyciu energii.
„Program skierowany jest do osób fizycznych budujących dom jednorodzinny lub kupujących dom/mieszkanie od dewelopera (rozumianego również jako spółdzielnia mieszkaniowa).
Dofinansowanie ma formę częściowej spłaty kapitału kredytu bankowego zaciągniętego na budowę / zakup domu lub zakup mieszkania. Dotacja będzie wypłacana na konto kredytowe beneficjenta po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia i potwierdzeniu uzyskania wymaganego standardu energetycznego przez budynek.

Wysokość dofinansowania jest uzależniona od uzyskanego wskaźnika rocznego jednostkowego zapotrzebowania na energię użytkową do celów ogrzewania i wentylacji (EUco), obliczanego zgodnie z wytycznymi NFOŚiGW, oraz od spełnienia innych warunków, w tym dotyczących sprawności instalacji grzewczej i przygotowania wody użytkowej. Szczegółowe wymagania określone są w Załączniku nr 3 do Programu.
Program przyniesie korzyści dla gospodarstw domowych w postaci:
• dopłaty do kredytu, pokrywającej część wyższych kosztów inwestycyjnych oraz koszty weryfikacji projektu budowlanego i potwierdzenia osiągniętego standardu energetycznego,
• niższych kosztów eksploatacji budynku,
• podniesienia wartości budynku.
Budżet programu wynosi 300 mln zł. Środki pozwolą na realizację ok. 12 tys. domów jednorodzinnych i mieszkań w budynkach wielorodzinnych. Wdrożenie programu przewidziane jest na lata 2013–2018, a wydatkowanie środków z nim związanych – do 31.12.2022 r.”
Źródło 
Oświadczenie firmy HCH