Działanie 4.6

IG
HCH
EFRG

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.

Projekt pn.  „Wdrożenie innowacyjnego systemu HCH w oparciu o autorskie rozwiązania twórców szansą rozwoju HCH sp. z o.o.”,  złożonego w konkursie w ramach Działania 4.6 Pilotaż „Wsparcie na pierwsze wdrożenie  wynalazku”  IV Oś Priorytetowa Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Dotacje na innowacje, inwestujemy w Waszą przyszłość.

nr projektu WND- POIG.04.06.00-10-018/12
nr umowy UDA- POIG.04.06.00-10-018/12-00
Kwota dofinansowania 20 000 000,00 PLN
Poziom dofinansowania 50%
Wartość całkowita projektu 49 200 000,00PLN
Nazwa Beneficjenta: HCH Sp. z o.o.

Oświadczenie firmy HCH