Działanie 5.4

IG
HCH
EFRG

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.

Projektu „Rozszerzenie ochrony patentowej na innowacyjny system elementów budowlanych do stawiania budowli na sucho”  złożonego w konkursie w ramach Działania 5.4 Zarządzanie Własnością Intelektualną, Poddziałania 5.4.1. Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Dotacje na innowacje, inwestujemy w Waszą przyszłość.

nr projektu WND- POIG.05.04.01-14-003/11
nr umowy UDA-POIG.05.04.01-14-003/11-00
Kwota dofinansowania 178 050,39 PLN
Poziom dofinansowania 70%
Wartość całkowita projektu 254 357,70 PLN
Nazwa Beneficjenta: HCH Sp. z o.o.

Oświadczenie firmy HCH