Działanie 6.1

IG
HCH
EFRG

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.

Projekt „Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie HCH SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA” złożonego w konkursie w ramach VI Osi Priorytetowej Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działania 6.1 Paszport do eksportu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Dotacje na innowacje, inwestujemy w Waszą przyszłość.

nr projektu WND-POIG.06.01.00-14-081/13
nr umowy UDA- POIG.06.01.00-14-081/13-00
Kwota dofinansowania 399 700,00 PLN
Poziom dofinansowania 75,11 %
Wartość całkowita projektu 532 100,00 PLN
Nazwa Beneficjenta: HCH Sp. z o.o.

Oświadczenie firmy HCH