Elementy systemu HCH

Innowacyjność systemu HCH opiera się na trzech założeniach: wyeliminowanie z procesu budowy mokrych technologii, bardzo wysoka precyzja wykonania poszczególnych elementów oraz zastosowanie materiałów mineralnych nowej generacji.

 

Elementy murowe

Podstawowa idea systemu HCH powstała na skutek wieloletnich obserwacji prac prowadzonych na placach budów, analizy stosowanych technologii oraz doświadczeń zawodowych wynalazców. Te elementy stały się podstawą do opracowania innowacyjnego kształtu elementów murowych. Kształt ten powoduje unieruchomienie wszystkich elementów w strukturze muru, jednocześnie go usztywniając. Dzięki temu wyeliminowano konieczność użycia jakiejkolwiek zaprawy czy kleju. Natomiast poprzez odpowiednie ukształtowanie powierzchni styku otrzymano efekt doszczelniania ich pod wpływem ciężaru budynku. Dodatkowo, powierzchnia całkowita każdego elementu murowego jest zaopatrzona w mineralną warstwę izolacyjną. Podstawowym zadaniem takiego zabiegu jest uszczelnianie wszystkich połączeń poszczególnych elementów.

Elementy murowe są wytwarzane w pełnym asortymencie w zależności od przeznaczenia. Podstawowy element konstrukcyjny ściany ma wymiar 35 x 30 x 70 [cm], połówkowe elementy do zakończania ścian pionowych mają wymiar 35 x 30 x 35 [cm], tak więc moduł wymiarowy dla konstrukcji ścian wynosi 35 cm. Wraz z rozbudową linii produkcyjnej i zwiększaniem jej mocy przerobowej, naszą ofertę będziemy wzbogacać o kolejne elementy.

System HCH zakłada również konieczność budowania ścian równocześnie ze wszystkimi elementami stolarki budowlanej. Rozwiązano to w ten sposób, iż część elementów murowych na swoich płaszczyznach opisanych wymiarami 35 x 35 [cm] posiada pionowe zagłębienia o przekroju i wymiarach takich, aby mogła się w nich zmieścić część ościeżnicy lub futryny. Daje to możliwość zamocowania stolarki w strukturze muru. To rozwiązanie pozwala na bardzo mocne mechaniczne związanie stolarki z murem, oraz likwiduje problem tzw. mostków termicznych na obramowaniu otworów.

Ultralekki strop zaciskowy

Rozwiązanie to nie ma praktycznego odpowiednika w dotychczasowych technikach konstruowania stropów. Obecnie stropy wykonywane są w oparciu o tradycyjne drewniane belki stropowe o profilowanym przekroju. W przyszłości dostępne będą także w wariancie stalowym, gdzie elementami nośnymi będą stalowe profile zamknięte o przekroju trapeza.

Odległości między belkami zaprojektowano tak, aby odpowiednio współgrały z modułem elementów murowych oraz elementami wypełniającymi. Istnieją dwa rodzaje elementów wypełniających: podstawowy – obejmujący oraz zaciskowy – klinujący. Dzięki takiemu rozwiązaniu wyeliminowane zostają jakiekolwiek siły poprzeczne przy jednoczesnym wytworzeniu sztywności całego stropu. Po ułożeniu całej powierzchni stropu niczym się go nie wypełnia, a w trakcie montażu – który odbywa się „na sucho” – nie są potrzebne żadne podpory.

Segmentowa płyta fundamentowa

Obecnie, dom w oparciu o system HCH można posadowić na płycie fundamentowej lub tradycyjnym fundamencie.

W związku z tym, że jednym z podstawowych założeń naszego systemu jest możliwość szybkiego wybudowania domu przez co najmniej dwóch pracowników, opracowujemy płytę fundamentową składającą się z modułowych elementów, które będą układane na wypoziomowanym i odpowiednio utwardzonym terenie. Poszczególne elementy płyty połączone będą spinającymi zamkami, a układ specjalnych zagłębień w górnej powierzchni płyty posłuży do dokładnego pozycjonowania stawianych na niej ścian. Takie rozwiązanie pozwoli znacznie obniżyć koszty, bez większej straty czasu potrzebnego na postawienie całego obiektu.

Więźby dachowe

System HCH wykorzystuje prefabrykowane więźby dachowe wykonane w oparciu o najwyższej jakości drewno budowlane i połączenia na bazie płytek kolczastych.

Gotowe elementy dachu dostarczane są na plac budowy i montowane w budynku w precyzyjnie ustalonych miejscach wynikających z modułowego charakteru systemu.

Zastosowanie wszystkich opisanych powyżej zasad oraz elementów systemu HCH pozwala na szybkie i precyzyjne budowanie, co przy relatywnie niskich kosztach materiałów stosowanych w systemie HCH generuje znaczne oszczędności.
Oświadczenie firmy HCH