Katalog techniczny elementów systemu HCH

- metodyka montażu elementów ściennych systemu HCH,
- metodyka montażu elementów stropowych,
- katalog elementów systemu HCH.

System HCH:

Oświadczenie firmy HCH