O systemie HCH

System HCH opiera się na unikalnym i ekonomicznym w produkcji zestawie prefabrykatów budowlanych z perlitu, które łączy się bez użycia żadnych dodatkowych spoiw, eliminując konieczność użycia wody. Produkt cechuje się doskonałymi właściwościami: jest energooszczędny, ekologiczny, ekonomiczny w produkcji oraz w montażu. Pozwala budować w każdych warunkach pogodowych i wszystkich strefach klimatycznych, przyspieszając proces realizacji inwestycji, a co się z tym wiąże obniżając jej koszty. Technologia ogranicza również koszty utrzymania budynku. Ściana wykonana w technice HCH nie wymaga użycia dodatkowej warstwy izolacji termicznej, zachowując jednocześnie parametry domu energooszczędnego (U=0,17).

Według opinii Instytutu Techniki Budowlanej z września 2012, system murowania HCH spełnia kryteria charakteryzujące produkt innowacyjny. System jest chroniony polskimi i międzynarodowymi patentami (USA, UE, Bliski Wschód). Od stycznia 2016 roku ochrona patentowa obowiązuje także na terenie całej Azji. 
Oświadczenie firmy HCH