Oświadczenie firmy HCH Sp. z o.o.

W związku z dużym zainteresowaniem Systemem HCH oraz podejmowaniem przez inwestorów indywidualnych oraz firmy budowlane prób samodzielnych realizacji inwestycji z wykorzystaniem elementów Systemu HCH, Spółka informuje niniejszym wszystkich zainteresowanych, jak następuje :

HCH Sp. z o. o. jako autor Systemu budowania z bloczków perlitycznych, uwzględniając odmienność zasad wznoszenia obiektów w opracowanym przez siebie Systemie elementów budowlanych ZALECA, żeby wszelkie realizacje przez zewnętrzne firmy wykonawcze w Systemie budowy HCH były poprzedzone szkoleniem pracowników tych firm przez HCH Sp. z o. o., ZAKOŃCZONYM WYDANIEM CERTYFIKATU potwierdzającego nabycie takich umiejętności.

Powyższe spowodowane jest innowacyjnością Systemu HCH, z czego wynika, że budowanie z wykorzystaniem Systemu, jest procesem mającym niewiele wspólnego z metodami tradycyjnymi. Istnieje poważne ryzyko, iż wznoszenie budynków, których projekty nie są dostosowane do Systemu HCH, jak również samo wykonawstwo nie spełniające podstawowych zasad montażu w Systemie HCH, może w efekcie nie dać pożądanego i oczekiwanego przez inwestora i autora Systemu rezultatu.

Dodatkowo Spółka zwraca szczególną uwagę, że elementy Systemu HCH wymagają nieskomplikowanego, ale specyficznego sposobu transportu, przechowywania oraz rozładunku. Brak spełnienia obowiązujących standardów w tym zakresie może skutkować zarówno uszkodzeniem elementów podczas tych czynności, jak również późniejszym występowaniem problemów, będących skutkiem niewłaściwego postępowania z elementami.

HCH Sp. z o. o. pragnie przy tym podkreślić, że posiada wszelkie niezbędne badania i sprawdzenia Systemu przez Instytut Techniki Budowlanej, pozwalające na budowanie w Systemie HCH oraz znak jakości "B”, dopuszczający System HCH do obrotu na terenie RP. Jednak z uwagi na fakt, iż System jest nowością na rynku, brak znajomości jego specyfiki przez architektów i firmy budowlane, wymaga uzyskania wiedzy w tym zakresie przed przystąpieniem do realizacji inwestycji.

Mając na uwadze przedstawione zagrożenia, Spółka zaleca wszystkim Inwestorom, Architektom i Firmom Budowlanym, aby przed rozpoczęciem realizacji jakiejkolwiek inwestycji, skorzystali wcześniej z możliwości kontaktu z uprawnionymi przedstawicielami HCH, w celu uniknięcia błędów na poszczególnych etapach budowy. 

W związku z powyższym HCH Sp. z o. o. oświadcza, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu realizacji inwestycji z wykorzystaniem elementów Systemu HCH, ale bez spełnienia powyższych standardów w zakresie projektowania, wykonawstwa oraz postępowania z elementami Systemu.

Zarazem w przypadku nie zastosowania się do powyższych standardów, a następnie wyrażania negatywnych i nieprawdziwych opinii o Systemie, Spółka zastrzega sobie możliwość dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

Zarząd HCH sp z o.o.

Oświadczenie firmy HCH