Sylwetki założycieli

Sylwetki założycieli

Andrzej Krzysztof Haintze – architekt, prezes zarządu HCH Sp. z o. o., udziałowiec i współautor innowacyjnego systemu HCH dla budownictwa. Były przewodniczący rady nadzorczej oraz prezes firmy Eurico, zajmującej się produkcją elementów termoizolacyjnych dla przemysłu ciepłowniczego. W latach 1993-98 prezes zarządów firm związanych z finansami i nieruchomościami oraz firm inwestycyjnych działających w budownictwie. Był doradcą Ministra Ochrony Środowiska w rządzie Hanny Suchockiej, a w latach 1985-87 pełnił funkcję pełnomocnika Prezydenta m. st. Warszawy do spraw inwestycji zagranicznych. Od 1981 do 1991 roku pracował jako pełnomocnik zagranicznych firm produkcyjno-usługowych (Hanysan i Zamosan) działających między innymi w branży budowlanej. Pelnił funkcję prezesa zrzeszenia budowy domów jednorodzinnych w Warszawie PATRONAT 1 i PATRONAT 2, które realizowały program budowy ekonomicznych domów atrialnych dla młodych ludzi w Polsce. Równolegle był kierownikiem sekcji budownictwa jednorodzinnego przy zarządzie SARP. Jest absolwentem Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej.

Wiedzę z zakresu technologii stosowanych w budownictwie oraz materiałów konstrukcyjnych zdobywał między innymi podczas licznych wyjazdów zagranicznych do krajów europejskich, Rosji, Indii oraz USA. 

Sylwetki założycieli

Jerzy Haintze – inżynier mechanik, wynalazca. Wiceprezes zarządu HCH Sp. z o. o., udziałowiec i współautor innowacyjnego systemu HCH dla budownictwa, dyrektor Instytutu Innowacji Budowlanych oraz jeden ze współzałożycieli i fundatorów Fundacji na Rzecz Krajowego Postępu Techniczno-Ekonomicznego Imienia Polskich Wynalazców.

Ukończył Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej ze specjalizacją w zakresie maszyn i urządzeń energetycznych. W latach 70. był kierownikiem laboratorium silników turbinowych Instytutu Techniki Cieplnej Zakładu Silników Lotniczych Politechniki Warszawskiej. Kierował firmami z sektora kamieniarstwa budowlanego oraz obróbek specjalnych budownictwa. Jest autorem koncepcji oraz prototypu sterowanego numerycznie urządzenia do wycinania płytek kamiennych.

Obecnie zajmuje się tworzeniem i realizacją innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie konstrukcji budowlanych. Interesują go zagadnienia energetyki w budownictwie. Ma na koncie udział w licznych sympozjach i konferencjach branżowych. Jest laureatem państwowej nagrody II stopnia za opracowanie stanowiska do kompleksowego badania pierścieni Simmera. 

Oświadczenie firmy HCH